BIOROCK elektrivabad biopuhastid

BIOROCK terviklahendus koosneb kolmeastmelisest puhastusprotsessist.

Esimesena siseneb reovesi septikusse, milles toimub orgaaniliselt tahkete ainete settimine ja  lagunemine (mehaaniline puhastus). Enne biopuhastisse sisenemist juhitakse reovesi läbi septikus olevast harjasfiltrist, mis takistab takistab tahkemate osade, rasvade ja liigse sette sattumist biopuhastisse. BIOROCK biopuhastis toimub ennast suurepäraselt tõestanud aeroobne lagundamine (teine etapp) ja filtreerimisprotsess (kolmas etapp).

BIOROCK biopuhasteid saab paigaldada olemasoleva septiku või mahuti järele.

Paigaldus samm sammult

Koostöös loodusega

Tavapärastes mehhaanilistes biopuhastides pumbatakse elektriliste kompressorite abil läbi õhutüüside või difusaatorite 12–24 tundi päevas õhku piisava hapnikukoguse tagamiseks. Selle meetodi juures püsib elusana vaid piiratud kogus reovees jäätmeid lagundavaid organisme. BIOROCK biopuhasti töötab ilma elektriliste või mehhaaniliste kompressoriteta. Efektiivseks tööks vajab biopuhasti vaid looduslikku ventilatsiooni, tänu millele lagundavad miljonid keerukad organismid ära kõik jäätmed.

Süsiniku jalajälg

Mehhaanilistes süsteemides on seadmed pidevas töös ja tarbivad elektrit, mille tõttu on nende süsiniku jalajälg on suur. BIOROCK laseb kogu selle töö ära teha loodusel.

BIOROCK’i biopuhastil on väga väike süsiniku jalajälg!

BIOROCK on keskkonnasõbralik!

BIOROCK, parim elektrivaba biopuhastussüsteem, nullenergia. Garantii 25 aastat!