Mitmed eelised

Revolutsiooniline tehnoloogia

 • Ei tarbi elektrit
 • Ei ole liikuvaid detaile
 • Käivitub 24 tunniga
 • Pikemad seisakud on lubatud

Unikaalne mugavus

 • Täiesti vaikne
 • Madalad hoolduskulud
 • Suurepärane heitvee kvaliteet
 • Kompaktne biopuhasti, lihtne paigaldada

Kõige säästlikum

 • BIOROCK Media kihtide pikk eluiga
 • Väike ökoloogiline jalajälg
 • Minimaalne aastane hooldus
 • Pikk setetest tühjendamise intervall

Reovee biopuhastusseadmed

BIOROCK pakub erinevaid kompaktseid ja elektrivabu reovee biopuhastusseadmeid, mis on mõeldud kuni 4, 5, 6, 8, 10, 15, 30 inimese reovee puhastamiseks. Paralleelsel ühendamisel on võimalik suurendada kuni 60, 90, 120 jne. inimekvivalendi suuruste süsteemideni. Elektrita töötavad BIOROCK'i biopuhastid on ideaalne lahendus reovee nõuetekohaseks puhastamiseks.

BIOROCK pakub revolutsioonilisi, kõrge heitvee puhastustulemuse ja töökindlusega kompaktseid reovee puhastamise lahendusi. Meie kompaksetel puhastitel puuduvad igasugused õhukompressorid ja difusaatorid. Nad ei kasuta puhastuspotsessis elektrienergiat, mille tõttu on töö- ja remondikulud madalad. Hoolduskuludelt aitab kokku hoida pikk setetest tühjendamise intervall. Need ainulaadsed eelised tagavad süsteemi töökindluse ja annavad kasutajale märkimisväärse rahalise kokkuhoiu. Tavapäraste biopuhastite suurimaks ohuks on rikked, mille parandamiseks on tavaliselt vaja kalleid varuosi.

Säästlik reovee biopuhastussüsteem

Kõik reovee biopuhastuseadmed pole sarnased. Puhasti töö tagamiseks vajaminevate kulude suurus tulevikus peaks olema kõige olulisem näitaja ostmisel. Elektrilised biopuhastid tarbivad elektrit, vajavad tihedamat setetest tühjendamist ja rikete korral kalleid varuosi. Võrreldes seadme maksumust ja liites sellele juurde igaaastased kulutused, tuleb tõdeda, et BIOROCK on investeering teie tulevikku.

Laadi alla brožüür

Vaata meie tooteid

Tunnustus ja kogemused

BIOROCK installation at an old mill Hidden domestic BIOROCK Installation25- aastase kogemusega reoveetööstuses oleme uhked oma võimekusega varustada kliente kõige ökonoomsemate, jätkusuutlikumate ja töökindlamate reovee puhastussüsteemidega.

Vaata pilte ülevaate saamiseks erinevatest BIOROCK'i paigaldusdest üle maailma.

Märkimisväärne kokkuhoid jooksev-, hooldus- ja remondikuludelt.

Puhastusprotsess ei tarbi elektrit:
Kulude kokkuhoid 90 kuni 150 eurot aastas
Pikk septiku setetest tühjendamise intervall:
Ainult iga 3-4 aasta tagant. Kulude kokkuhoid 50 kuni 100 eurot aastas(*)
Ei vaja kalleid varuosi. Minimaalsed hooldus- ja remondikulud.
Puuduvad rikkeohud ja katkestused
(*) Võrreldes tavapäraste biopuhastitega

 

Ainult BIOROCK!

Madalad hoolduskulud. Elektrivaba biopuhasti.

Paigaldamine võimalik kõikidesse maapinna liikidesse ja ka maa peal olevatele alustele.

Struktuurselt vastupidav korpus. Sobib paigaldamiseks kõikidesse maapinna liikidesse, kaasa arvatu ka kõrge pinnavee korral.

Säilitab puhastusvõime hooajalise kasutamise korral, isegi pikema perioodi vältel.

Biopuhasti toimib ka väga väikese tarbimise korral ilma, et muutuks heitvee puhastamise kvaliteet.

Võimalik ümber ehitada: meie reoveepuhasti saab lisada ka olemasoleva septiku või mahuti järele. 

Parimad heitvee puhastustulemused

BIOROCK  reovee biopuhastusseadmete poolt puhastatud reovesi vastab kõrgematele nõuetele. Kasutades kahekambrilist septikut ja biopuhastit, suudeti vastavalt standardile EN 12566-3 testimise lõpuperioodiks saasteaine sisaldust vähendada 99% võrra. See on tunduvalt parem tulemus, kui turul olevatel elektrilistel biopuhastitel. BIOROCK süsteemi saab kasutada kõikjal, kus on vaja reovett puhastada.

Rohkem informatsiooni: Loe Tavapärased biopuhastid VS BIOROCK

 

Unikaalsed eelised

 • Täiesti lõhnavaba ja vaikne
 • Suurepärane puhastustulemus
 • Tasuta konsultatsioon
 • Paigaldamine toimub väljaõppe saanud BIOROCK sertifitseeritud spetsialistide poolt

Media kihid: 10 aastat
Korpused: 25 aastat

Tutvu meie paigaldus- ja kasutustingimustega

BIOROCK Media kihid

BIOROCKI'is Media kihtides kasutatakse väga suure pindalaga materjali, et kutsuda esile õiget liiki bakterite kiiret teket ja stimuleerida nende kasvu; bakterid moodustavad Media kihtidesse suure arvu kolooniaid, mis lagundavd kiiresti orgaanilised jäätmed. Tulemuseks on keskkonnasõbralik ja efektiivne reovee puhastamine.

BIOROCK Media kihid on väga vastupidavad lagunemisele ning ei muuda oma kuju ja omadusi pika aja jooksul- meie 25- aastane kogemus on selle tõestuseks.

 • Väga stabiiline anorgaaniline materjal, erinevalt orgaanilisest materjalist ei lagune aja jooksul.
 • Vajab väga vähe hooldust, erinevalt orgaanilisest keskkonnast ei vaja segamist ja pinna puhastamist .
 • Media kihtide struktuur ja asetus tagavad bakteritele ideaalse elukeskkonna ja erakordselt suure puhastusvõime.
 • Ökoloogiline materjal, kohapeal toodetud ja 100% taaskasutatavatest materjalidest.

BIOROCK on palju efektiivsem ja ökoloogilisem reovee puhastamise lahendus võrreldes elektriliste biopuhastitega, mis on kulukad hoolduse ja elektrienergia tarbimise osas.

Sõltumatu organisatsioon on tunnistanud BIOROCK Media kihid omas katekoorias kõige paremini toimivaks reovee puhastamise lahenduseks.