321

BIOROCK SERTIFITSEERITUD REOVEEPUHASTID

EUROOPA

ECOROCK katsetatakse Saksamaal Aachenis asuvas PIA uuringus (teavitatud asutus 1739) ja Belgias Mol Certipro uuringus „Väikesed reoveepuhastussüsteemid kuni 50 PE jaoks”. Üksused on läbinud veekindluse ja struktuurikäitumise katsed (purustustustesti ja pitsitesti).

3. osa: pakendatud ja/või kohapeal kokku pandud kodused reoveepuhastid

Täielikke Biorocki süsteeme (Primaartank + Bioreaktor) katsetatakse Saksamaal Aachenis asuva PIA ja Certipro In Belgium bioloogilise efektiivsuse suhtes.

1. osa: ettevalmistatud septiku paagid

BIOROCK primaarpaake katsetatakse Saksamaal Aachenis asuva PIA efektiivsuse suhtes. Hüdrauliline kasutegur on 99,86%.

6. osa: septilise paagi väljavoolu eeltöödeldud töötlusüksused

ECOROCK (reaktoreid) saab paigaldada ka pärast olemasolevat primaarpaaki (Retrofit).

PUHASTUSE TÕHUSUS

BOD5: 98.7 % (4 mg/l)
COD: 96.3 % (26 mg/l)
SS: 99.3 % (3 mg/l)

paakidele 25 aastane garantii meediale 10 aastane garantii

BIOROCK SERTIFIKAADID JA KINNITUSED ERINEVATES RIIKIDES

UUS-MEREMAA

ECOROCK on läbinud Rotorua linna reoveepuhastusjaamas asuva käitisesisese reoveepuhastusseadme (OSET TestFac) kohapealse reoveepuhastuse riikliku testimisprogrammi (OSET NTP) katsetamise.

BIOROCK on sertifitseeritud nii, et see vastab AS/NZS 1546.3:2008 sekundaarsetele heitvee kvaliteedinõuetele.

SAKSAMAA HEAKSKIIDUD

BIOROCK'il on Saksamaale 4 x heakskiit (DIBt Zulassungen).
ECOROCK on kinnitatud täieliku süsteemina (Primaarpaak + Bioreaktor) ja Retrofit (ainult BIOREACKTOR).