CE testid

Osa 1: Tehases valmistatud septikud

Quality product BIOROCK septikute tomivus on testitud Saksamaal Aachenis PIA instituudis. Hüdrauliline effektiivsus on 99,86%.

Osa 3: Kompakt- ja/või kohapeal monteeritavad puhastid

Terviklik BIOROCK reovee biopuhastusseade on testitud Saksamaal Aachenis PIA instiduudis ja Belgias Certipro testmiskeskuses.

Puhastustulemused
BHT5: 98.7 % (4 mg/l)
KHT: 96.3 % (26 mg/l)
Heljum: 99.3 % (3 mg/l)

Osa 6: Tehases valmistatud puhastid septiku heitveele

ECOROCK biopuhasteid võib paigaldada olemasoleva septiku või mahuti järele.

BIOROCK testitulemused ja tunnustused teistes riikides

Uus- Meramaa / Austraalia

ECOROCK biopuhastid on läbinud Rotorua linna  asuvas reoveepuhastite testimiskeskuses (OSET TestFac) reoveeseadmete riikliku testimise programmi (OSET NTP).

BIOROCK vastavab AS / NZS 1547: 2012 bioloogiliselt puhastatud  heitvee kvaliteedinõuetele ja on saanud sellekohase sertifikaadi.

Euroopa

ECOROCK biopuhastid on testitud Saksamaal Aachenis PIA instiduudis (Dokumendi number 1739) ja Molis Belgias Certipro testmiskeskuses „Reovee väikepuhastid kuni 50 inimest“. Puhastid on läbinud veepidavuse- ja strukruutrilise käitmumise testid (vastupidavus survele ja purunemine).

Saksamaa tunnustused

BIOROCK on läbinud 4 testi Saksamaal DIBt Zulassangenis.

ECOROCK reoveesüsteeme on katsetatud terviklahendusena (Septik + biopuhasti) ja eraldi (ainult biopuhasti).

Prantsusmaa tunnustused

BIOROCK biopuhastid on läbinud katsed Prantsusmaal ja saanud riikliku heakskiidu ajavahemikuks 2010 kuni 2026.