Tooted

Kõrgendused
Kõrgendused

Õhutus- proovivõtukaev, ø 160 mm
Õhutus- proovivõtukaev, ø 160 mm

Pumpla, ø 400 mm
Pumpla puhastatud heitvee jaoks

Tuuleventilaator
Tuuleventilaator

Tugevdused
Tugevdused maapealseks paigalduseks

Harjasfilter
Harjasfilter Primaarpaagi Jaoks

BIOROCK Media
Ideaalne lahendus reovee töötlemiseks

Voolurahusti
Multirock süsteemidele

Jaotuskaev
Multirock süsteemidele

Reoveepumba Komplekt
Puhastatud heitvee ülepumpamiseks

Ankrud
Kasutuseks liigniisketes pinnases

Biovent
Kui vajalik on tõhustada ventilatsiooni

Hooldusluugid
Kaaned

Kolmnurkne pumba võll
Kolmnurkne pumbašaht heitvee väljapumpamiseks

Mitmesuunaline jaotur
Mitmesuunaline jaotur