321

Puhastatud heitvee ülepumpamiseks

Puhastatud heitvee ülepumpamiseks

Kui maapinna kallakud ei võimalda rajada omavoolset süsteemi on vajalik paigaldada peale biopuhastit pumpla, mille abil saab puhastatud heitvee juhtida imbväljakusse või loodusesse*

Meie pumplad on varustatud usaldusväärse ja kvaliteetse reoveepumba komplektiga. Meie pumplates on reoveepumbad lihtsalt ligipääsetavad ja vahetatavad.

(*) Loodusesse juhtimisel rakendatakse riikides erinevaid nõudeid, mida tuleb jälgida ja täita.


Meie kvalifitseeritud tehnikud on teie käsutuses, et aidata teid teie projektis.

Mis on teie asukoht?

Sinust

Teie kontaktandmed

Telefoni suunakood muudetakse automaatselt vastavalt valitud riigile

Millisest tootest olete huvitatud?

Kui valite teistsuguse, märkige see väljal "Kommentaarid"

Kuidas me saame teid aidata