321

Pumpla puhastatud heitvee jaoks

Pumpla puhastatud heitvee jaoks

Kui maapinna kallakud ei võimalda rajada omavoolset süsteemi on vajalik paigaldada peale biopuhastit pumpla, mille abil saab puhastatud heitvee juhtida imbväljakusse või loodusesse.*
*Loodusesse juhtimisel rakendatakse riikides erinevaid nõudeid, mida tuleb jälgida ja täita.

Pump on paigaldatud pumba võllile. BIOROCK on välja töötanud lisavarustusena pumba võlli läbimõõduga 400 mm, mis sobib ECOROCKi seadmetele.


Meie kvalifitseeritud tehnikud on teie käsutuses, et aidata teid teie projektis.

Mis on teie asukoht?

Sinust

Teie kontaktandmed

Telefoni suunakood muudetakse automaatselt vastavalt valitud riigile

Millisest tootest olete huvitatud?

Kui valite teistsuguse, märkige see väljal "Kommentaarid"

Kuidas me saame teid aidata